Klachtenafhandeling

Niet tevreden? Laat het ons weten!
Huidtherapie Alders streeft ernaar om optimale huidtherapeutische zorg te leveren. 
Wanneer u op- en of aanmerkingen heeft over de behandelingen, verzoeken wij u vriendelijk dit mee te delen. 
Hierdoor kan de kwaliteit van de huidtherapeutische zorg binnen Huidtherapie Alders telkens verbeterd worden..

Gesprek met huidtherapeut

Graag horen we van u als u niet tevreden bent over de behandeling of de werkwijze. We doen ons uiterste best om uw klacht te verhelpen. Dit kunt u ten allen tijden ook schriftelijk kenbaar maken. Mocht u het moeilijk vinden uw huidtherapeut rechtstreeks de benaderen, kunt u zich wenden tot de afdeling Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Deze instantie geeft u informatie over uw rechten als patiënt. Zij adviseren u wat te doen met uw klacht of helpen u met het schrijven van een brief.

Klachtencommissie

Indien uw klacht niet door bemiddeling van de Patiënten Advies Commissie van de NVH kan worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). De beroepsvereniging NVH is bij deze klachtencommissie aangesloten. Het klachtenloket neemt uw klacht in behandeling als u deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van uw klacht.
 Binnen twee weken laat de secretaris van de commissie u schriftelijk weten hoe uw klacht behandeld zal worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici.

Bemiddelingsgesprek

U kunt uw klacht kenbaar maken bij de patiënten advies commissie van de brancheorganisatie NVH, wanneer u van mening bent dat uw klacht niet is verholpen na het gesprek met uw huidtherapeut. De commissie verstrekt informatie en bemiddelt tussen u en de huidtherapeut. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.