Op deze pagina vindt u de disclaimer van Huidherapie Alders. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Algemeen
Huidtherapie Alders streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Huidtherapie Alders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Huidtherapie Alders is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website, of het zonder persoonlijk advies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Intellectueel eigendom/auteursrecht
Alle informatie op de website www.huidtherapie-alders.nl zijn eigendom van Huidtherapie Alders. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huidtherapie Alders is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Huidtherapie Alders. Overtreders van het auteursrecht kunnen worden bestraft met een forse geldboete volgens het wetboek. Regelmatig scannen wij op duplicate content met software.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Huidtherapie Alders te mogen claimen of te veronderstellen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.huidherapie-alders.nl op deze pagina.