Chronische veneuze insufficiëntie (CVI) ontstaat door oorzaken van binnen en buiten het eigen lichaam.
Problemen in de macro- en microcirculatie zijn hierbij de grootste boosdoeners, maar ook andere oorzaken komen vaak voor.

Oorzaak

In ons lichaam wordt het bloed vervoerd via bloedvaten. Zuurstofrijk bloed wordt door de slagaderen van het hart naar de weefsels, zoals huid en spieren, vervoerd. Aderen (venen) vervoeren vervolgens het zuurstofarme bloed van de weefsels terug naar het hart. Wanneer de venen (aderen) dat niet meer goed doen, spreekt men van chronische veneuze insufficiëntie. Meestal zijn spataderen (abnormaal verwijde aderen) de oorzaak. Een veel minder vaak voorkomende oorzaak is dat de afvoer van het bloed is geblokkeerd.

Bij chronische veneuze insufficiëntie zijn vaak spataderen aanwezig. Deze kunnen als cosmetisch storende bloedvaatjes of lelijke spataderen zichtbaar zijn. Soms zijn de aderen diep in het been aangedaan. Dit is niet zichtbaar. Wanneer de spataderen talrijk en omvangrijk genoeg zijn, ontstaan klachten. Meestal ontstaat een moe, loom en zwaar gevoel in de benen.

Ook kan een vochtophoping rond de enkels ontstaan.
Wanneer de bloedafvoer omvangrijk gestoord raakt, neemt de vochtophoping in het been toe (oedeem vorming) en kunnen ook andere klachten, zoals eczeem, kleurverandering van de huid en soms zelfs open benen (wonden) ontstaan. De open wonden bevinden zich meestal bij de enkels.

Behandeling

Bij klachten van veneuze insufficiëntie moet nagegaan worden op welke wijze de bloedafvoer verbeterd kan worden. Soms is het mogelijk om de spataderen te laten opereren of weg te spuiten (scleroseren). Wanneer hierdoor de afvoer van het bloed verbetert, zullen de klachten verminderen en zullen minder snel “open benen” ontstaan.

Helaas is het soms niet mogelijk om de spataderen te opereren of te scleroseren (wegspuiten). In dat geval kan de bloedafvoer alleen ondersteund worden door het aanleggen van speciale drukverbanden (zoals VaroCare) of elastische kousen.

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van acne.
Via onderstaande link kunt u alles lezen over de acne behandelingen.